Stortingsrepresentant

Bedre studentvelferd

(0)
24. juni 2018 • Utdanning

Studiekvalitet er viktig for både studentene og for samfunnet. Frp har derfor valgt å satse på tiltak som øker kvaliteten i høyere utdanning, både med hensyn til studenter, lærekrefter og infrastruktur. For både studentene og samfunnet er det av stor økonomisk betydning at de fullfører på normert tid. Studenter som klarer det sparer titusener i… Read More ›

Ranger dette: