Stortingsrepresentant

Måned: april 2012

Holdes vi for narr i klimapolitikken?

Under fredagens representantskapsmøte i det interkommunale selskapet IVAR, (vann, avløp, renovasjon), fikk vi en orientering om nytt sorteringsanlegg på Forus. Noe av begrunnelsen for å bygge dette er for å ta unna den forventede økte veksten i privat husholdningsavfall. Representantskapet i IVAR består altså av lokalpolitikere fra alle partier og kommuner på hele Nord-Jæren, og ingen stiller spørsmål… Read More ›

Ranger dette:

Tiden går – bomringen består, del 2

  På dagens fylkesting vedtok Ap, Høyre, KrF, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti å forlenge bomringen på Nord Jæren med enda noen år.   Dere vet, den som først ble lovet å kun være en midlertidig ordning mellom 2001 og 2011, og ikke koste mer enn 5 kr på dagtid og være gratis på kveldstid… Read More ›

Ranger dette:

Veiavgiften – en dyr 95-åring

Årsavgiften for bil, «veiavgiften», ble innført som en midlertidig luksusavgift i 1917. Denne midlertidige ordningen har nå eksistert i 95 år, men vi i Fremskrittspartiet håper at vi slipper å feire 100-årsjubileum for denne urettferdige avgiften. Jeg kaller den urettferdig fordi dette er en usosial avgift, som straffer innbyggerne likt, uavhengig av hvor mye de… Read More ›

Ranger dette: