Pisk eller gulrot Svar

Det jobbes på spreng blant flertallspolitikerne i regionen for å sikre nullvekst i biltrafikken. Smak på ordet. Nullvekst. All vekst i trafikken skal i fremtiden altså skje ved at folk tar buss, sykler eller går.

Samtidig er visjonen til blant annet Stavanger og Sandnes at det skal bli 120 000 nye innbyggere de neste 20 årene, og at det i denne perioden skal komme 70 000 nye arbeidsplasser bare på Forus. More…

Ville Oljefondet blitt tappet med FrP? Svar

Etter at andre politikere har uttalt seg om FrP sin økonomiske politikk i media, så sitter man ofte igjen med inntrykket av at hvis man slipper til FrP, så vil vi blåse av hele oljefondet på få år.

Vel, sannheten er at hvis FrP sine årlige alternative budsjetter hadde blitt fulgt siden den rød-grønne regjeringen tiltrådte, så hadde det blitt satset blant annet milliardbeløp på samferdsel, samtidig som oljefondet hvert år hadde økt. Altså stikk motsatt av det våre politiske motstandere ofte vil gi inntrykk av. More…

FrP er 40 år Svar

I morgen er det 40 år siden FrP ble stiftet, som Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Ved stortingsvalget i 1973 fikk ALP 9,8 % i min hjemkommune Kvitsøy.

Beste resultat for det 5 måneder gamle partiet fikk man imidlertid på en annen liten øykommune i Rogaland, nemlig Utsira, med 14,2 %.

Selv om navnet er forandret så er formålet om sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep like gjeldende den dag i dag, og vi håper og tror at 40-årsjubileet blir kronet med regjeringsdeltakelse slik at vi kan få større gjennomslag for våre politiske løsninger!