Portrettintervju i Bygdebladet Svar

I forbindelse med det kommende stortingsvalget så har Bygdebladet valgt å gjøre intervjuer med de 3 kandidatene som sogner til deres dekningsområde (Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy).

Iselin Nybø, listetopp for Venstre og Bent Høie, listetopp for Høyre, kommer begge fra Randaberg og var først ute med hvert sitt intervju. Torsdag 27.juni var intervjuet med meg på trykk.

Bygdebladet:
«Folk avgjør best selv»
http://bygdebladet.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=6503

Badet i Vågen Svar

I forbindelse med Miljøpartiet de Grønne sin valgkampturné i Rogaland, hvor de reiste fylket rundt på 14 dager, så fikk jeg utfordret deres leder Hanna Marcussen. Miljøpartiet de Grønne ligger an til å få inn 1 mandat i Oslo, så det er all grunn til å ta dem på alvor.

Min utfordring gikk på at ikke nok med at MdG vil bremse hele oljesektoren, noe som vil få massive ringvirkninger for vårt fylke, men de vil også legge så store krav på en annen av våre store næringer, oppdrettsnæringen, slik at den også vil oppleve en død.

Utfordringen resulterte i noen oppslag:

Rogalands Avis:
«Stupte i Vågen for laksen»
http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article6727813.ece

Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett:
«Tror lukkede anlegg kan bety slutten for lakseeksporten»
http://www.kyst.no/?page_id=120&article_id=100100

Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett:
«Frykter konkurransen ved innføring av lukkede anlegg»
http://www.kyst.no/?page_id=120&article_id=100137

 

Milliardløft til Rogaland Svar

Fremskrittspartiet presenterte på mandag vår satsing på samferdsel for de neste 10 årene.

Vi presenterte en offensiv visjon, som på kort tid vil sørge for langt bedre infrastruktur. Befolkningen i Stavanger/Sandnes er forventet å øke kraftig, og befolkningen for Rogaland sett under ett vil øke med 157 000 innbyggere fra 450 000 til 607 000 innen 2040. Vi mener at den forventede befolkningsveksten må få konsekvenser for statlige samferdselsprioriteringer, og at Rogaland derfor er et satsingsområde for Fremskrittspartiet

Følgende prosjekter er inkludert i vår visjon:

  • Rogfast E39
  • E134 over Haukeli
  • Transportkorridor Vest (4-felt mellom Sola-Tananger-Randaberg)
  • 4-felt Kristiansand – Sandnes
  • 6-felt Sandnes – Stavanger
  • 4-felt Solasplitten
  • Dobbeltspor til Egersund
  • 13 milliarder kroner til kollektivtrafikk i de 4 storbyområdene

En slik satsing på infrastruktur vil sørge for økt lønnsomhet for næringslivet, lavere byggekostnader siden man prosjekterer strekningene i «ett jafs» i stedet for stykkevis og delt, i tillegg til at bedre veier og færre bilkøer vil sørge for at man utvider boligområdet for hvor folk vil synes det er aktuelt å bosette seg. De aller fleste regner nemlig pendleravstand i tid og kroner, ikke antall kilometer, så et bedre, mer effektivt og bomfritt veinett vil sørge for at presset i boligmarkedet i Stavanger/Sandnes reduseres.

Fremskrittspartiets måte å finansiere dette på vil være uten bompenger, men i stedet å opprette 3 forskjellige infrastrukturfond, hvor avkastningen skal være øremerket hvert sitt formål.

1)      bygging av vei
2)      jernbane
3)      kollektivtransport i storbyområdene.

Fremskrittspartiet vil bruke mye penger på vei de neste 10 årene, og vi har forholdt oss til Statistisk Sentralbyrå som 2.mai i år kom med en rapport som viser at Norge kan tåle 45,5 mrd ekstra i årlige investeringer i infrastruktur, uten at det skaper press i økonomien. Handlingsrommet er veldig stort, og vi har med våre samferdselsvisjoner forholdt oss innenfor dette handlingsrommet.

Fremskrittspartiet ser ikke på bygging av vei som en utgift, men som investeringer for fremtiden. Veibygging er en god investering for vårt lokalmiljø, for næringslivet og norsk økonomi, for hverdagen til folk flest og vil komme både oss og fremtidige generasjoner til gode.

Fremskrittspartiet vil ha en offensiv samferdselssatsing og gjennomføre dette nå fordi vi mener at vi ikke har råd til å la være.