40 år for folk flest

Fremskrittspartiet har i år 40-årsjubileum. I alle disse årene har partiet kjempet for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Andre sentrale deler av vår politikk er fornuftige investeringer i infrastruktur og satsing på helse, omsorg og trygghet.

I 15 år har jeg hatt gleden av å kjempe sammen med de andre i FrP for disse verdiene, og fra høsten av håper jeg at jeg kan kjempe videre som stortingsrepresentant. For å klare det er jeg avhengig av at nok folk stemmer på oss og vår politikk, så her kommer en kort oppsummering av litt av hva vi kjemper for og hvorfor du bør stemme på oss.

Enkeltmenneskets siste skanse
Frihet for enkeltmennesket har vært, og er fortsatt, en helt sentral kamp for FrP.

Vi har vunnet mange slag på vegne av enkeltindividet. Opphevelse av tele- og kringkastingsmonopol, deregulering av husleiereguleringen, valutareguleringen, kredittmarked, åpningstider, boligmarked, helsesektor, luftfart og elektrisitetsmarked, og brukervalg og konkurranse på områder som barnehage, skole, sykehus, hjemmepleie og sykehjem er noe av det vi allerede har fått gjennom.

Vår prinsipielle tilnærming er at ethvert individ eier seg selv, sine egenskaper, tid og kompetanse. Å bytte dette mot penger kalles å jobbe, og lønn er en kompensasjon for dette. FrP setter en høy terskel for å kreve inn skatt. Skattekutt gjør også at flere jobber mer og at færre jobber svart.

FrP vil at folk flest skal beholde mer av sine egne penger. På denne måten kan hver enkelt selv bestemme mer. Når tilbydere konkurrerer om å være best blir tilbudet bedre og billigere. Det skal være lov å høste fruktene av eget arbeid. Skatt er selvfølgelig nødvendig for de viktigste oppgavene, men ingenting er gratis – det heter skattefinansiert – det må vi alle huske.

Ytringsfrihet er en annen viktig rettighet. Fri meningsutveksling kan spre gode tanker og ideer og imøtegå feilaktige/usanne påstander.

Investeringer lønner seg
Fornuftige langsiktige investeringer er en annen sentral del av FrPs politikk.

Oljefondet er på snart 4300 milliarder kroner. I løpet av den tiden det tar å lese dette innlegget vil det øke med over ti millioner, som bukes til investeringer i utlandet. FrP vil heller bruke noe av disse midlene til samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer her i Norge.

Bilistene betaler årlig 55 milliarder i bilrelaterte avgifter, mens bare 18 milliarder brukes på vei. Denne politikken har ført til at Norge har et av verdens mest utdaterte veinett. Resten av Europa bygger infrastruktur – siden det er hevet over en hver tvil at det er mer lønnsomt enn å spekulere i aksjer.

FrPs løsning er å lette det enorme skattetrykket på norske bilister og å fjerne bomstasjonene. Vi ønsker en massiv satsning på infrastruktur, slik at veiene blir enda bedre.

I tillegg vil vi kjøpe verdens beste sykehusutstyr fra utlandet. Noen kaller denne politikken uansvarlig. Men Statistisk Sentralbyrå som gjennomgår alle våre forslag har slått fast at vår politikk gir økt BNP, økt sysselsetting, lavere rente og lavere inflasjon.

Rett til omsorg
FrP har også kjempet for å gi vanlige folk en verdig alderdom og et godt helsetilbud. Den norske debatten om helse og omsorg har mer eller mindre stått så lenge jeg har vært interessert i politikk. Mange eldre står uten sykehjemsplass og stadig flere står i kø for å få behandling på sykehus.

FrP vil flytte finanseringen av eldreomsorg fra kommunene til staten, og at behovet dekkes straks det oppstår. Hver enkelt burde få bestemme hvilket sykehjem de skal på, når de vil legge seg og om de vil ha et glass øl eller vin til maten. Og det skal være fritt valg mellom offentlige og private tilbud.

FrP ønsker samme system for sykehus. At staten betaler for behandlingen, uavhengig av behandlingssted, enten det er offentlig eller privat. I dag er fritt valg forbeholdt de økonomisk sterkeste. Vår løsning vil gi valgfrihet for alle. Det viktigste for FrP er at de pleietrengende får et best mulig helsetilbud og at folk flest kommer raskt til behandling, og raskest mulig ut i produktivt arbeid igjen.

Lov og orden
En tryggere hverdag for landets innbyggere er helt sentralt for FrP.

Politiet må ha det utstyr og redskaper de trenger – og nok ressurser – slik at blant annet saker med kjent gjerningmann ikke henlegges. De skal oppklares! Vi vil spisse innsatsen mot kriminalitet og ta mer hensyn til offer enn gjerningsmann.

Oppklaringsprosenten er på kun 36 %. Blir man først dømt er straffen som regel for lav.
Skjer det en ugjerning må offeret kunne stole på at saken etterforskes og at forbryteren får en streng straff. Trygghet er velferd, og FrP går nok en gang til valg på å gjenreise tryggheten i Norge.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s