Stortingsrepresentant

Måned: august 2013

Et bedre boligmarked

Fremskrittspartiet vil ha en politikk som tilrettelegger for mer areal, et enklere regelverk, fjerning av dokumentavgiften, fjerne egenkapitalkravet på 15 %, få en bedre BSU-ordning og tillate at det skal bygges mer i høyden. Vi vil samtidig ha bomfrie veier og en større satsing på infrastruktur og kollektivtrafikk. De aller fleste tenker pendleravstand i tid… Read More ›

Ranger dette:

Bård Hoksrud på besøk

Inviterte Bård Hoksrud og fylkesvaraordfører Terje Halleland med til bomstasjonen ved Gabbas på Randabergveien. Tema for dagen var de 25 nye bomstasjonene som er planlagt i Stavangerregionen, i tillegg til dagens 21. Bygdebladet ble med og laget en liten sak om samferdselspolitikken vår. http://bygdebladet.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=6575

Ranger dette:

Statens melkeku

Bilistene i Norge er statens melkeku. Hvert år betaler vi inn 55 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter, og på toppen av dette kommer bompenger. Kun 17 milliarder kroner går tilbake til veier. I tillegg til at det man betaler inn ikke henger sammen med det man får tilbake, så sørger regjeringen for at bompengeprosjektene også… Read More ›

Ranger dette: