Et bedre boligmarked Svar

Fremskrittspartiet vil ha en politikk som tilrettelegger for mer areal, et enklere regelverk, fjerning av dokumentavgiften, fjerne egenkapitalkravet på 15 %, få en bedre BSU-ordning og tillate at det skal bygges mer i høyden.

Vi vil samtidig ha bomfrie veier og en større satsing på infrastruktur og kollektivtrafikk. De aller fleste tenker pendleravstand i tid og kroner, ikke i kilometer. Ved å få en bedre infrastruktur får vi også utvidet bo- og arbeidsområdene for hvor folk synes det er aktuelt å bosette seg. Dette vil føre til at vi får et kjøligere boligmarked, og ikke den massive prisveksten vi har hatt.

I Stavanger har prisene på 80 kvm store leiligheter økt med 109,22 % siden 2005. Bra for de som eier, katastrofe for de som vil inn på boligmarkedet.

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Frp-og-H-Bygg-hogare-og-dropp-innblanding-3237603.html

Statens melkeku Svar

Bilistene i Norge er statens melkeku. Hvert år betaler vi inn 55 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter, og på toppen av dette kommer bompenger. Kun 17 milliarder kroner går tilbake til veier.

I tillegg til at det man betaler inn ikke henger sammen med det man får tilbake, så sørger regjeringen for at bompengeprosjektene også er langt dyrere enn nødvendig. I Norge låner vi nemlig penger billig fra oljefondet til veiprosjekter i utlandet, til 1 % rente. Samtidig låner vi penger dyrt fra utlandet for å finansiere egne veiprosjekter her hjemme.

I dag betaler bilistene 94 % av kostnadene ved bompengefinansierte veiprosjekter. Årsaken er at vi må låne pengene dyrt fra utlandet, og at det er rentene som er den store kostnaden. For eksempel så er rentekostnadene på Ryfast 4,7 milliarder kroner, og bilistene må betale 9,9 milliarder kroner i bompenger for en vei det koster 5,2 milliarder kroner å bygge. Dette er uansvarlig økonomisk politikk, som Fremskrittspartiet ønsker å gjøre noe med.

Slik vil det imidlertid fortsette uansett regjering, med mindre FrP blir store nok ved valget 9.september. Gir du din stemme til Fremskrittspartiet, så vil jeg jobbe for en betydelig satsing på samferdsel, og på at det skal bli bygget bedre veier uten bompenger.

Fremskrittspartiet ønsker å opprette 3 infrastrukturfond, hvor avkastningen skal være øremerket til hvert sitt formål, som bygging av vei, bygging av jernbane og drift av kollektivtrafikk i storbyområdene. Vi vil opprette et selskap etter Avinor-modellen, som vil få ansvar for prosjektering og gjennomføring.

Statistisk Sentralbyrå har i en rapport sagt at vi kan bruke 45 milliarder kroner mer i året på samferdsel, uten at det vil skape press i norsk økonomi, så handlingsrommet er stort. Dessverre er det kun FrP som vil bruke dette handlingsrommet. Til orientering så skal det brukes over 13 000 milliarder kroner over statsbudsjettet de neste 10 årene, så hvis man vil prioritere samferdsel er det definitivt mulig å bruke mer penger på dette området.

Ny bompengedebatt Svar

Jeg ønsker en ny debatt om bompenger, etter at det viser seg at bilistene betaler 94 % av veistrekningene.

I denne artikkelserien som gikk over 4 dager brukte jeg Ryfast som eksempel, hvor bilistene betaler 9,9 milliarder kroner for et prosjekt det koster 5,2 milliarder å bygge. Da er det på tide å stoppe galskapen og se etter en alternativ måte å finansiere veibygging på.

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article6793127.ece