Stortingsrepresentant

Måned: mars 2014

Asfaltarven fra de rød-grønne

Vedlikeholdsetterslepet på fylkes- og riksveier er enormt, og er anslått til et sted mellom 50-75 milliarder kroner. Innenfor samferdsel er arven etter den rød-grønne regjeringen triste greier, og vedlikeholdsbehovet har vokst år for år. Den rødgrønne regjeringen hadde ingen intensjon om å gjøre noe med det da de la opp til å asfaltere færre km… Read More ›

Ranger dette:

Trafikksikkerhet er mer enn regulering

Norske bilister er blant verdens mest regulerte og kontrollerte allikevel opplever vi i disse dager et økende antall alvorlige trafikkulykker. På et trafikksikkerhetsseminar som FrP og H nylig gjennomførte på stortinget var svaret fra mange offentlige instanser at denne utviklingen bare kunne møtes med enda mer regulering og kontroll enn det vi allerede har. Jeg… Read More ›

Ranger dette:

Trafikksikkerhet har høy prioritet

Hver vinter opplever vi alvorlige ulykker der sjåfører med dårlig utrustede vogntog har hatt hovedansvaret, eller situasjoner hvor vogntog havner på tvers av veien og fører til lange køer og problemer for all annen trafikk. Forklaringen har ofte vært elendige dekk og sjåfører som ikke behersker norsk vinterføre. Trafikkrisikoen ved tunge kjøretøyer på norske vinterveier… Read More ›

Ranger dette: