Stortingsrepresentant

Måned: juni 2015

Mer asfalt og økt vedlikehold

Viser til leserbrev i Aftenbladet tirsdag 23.juni fra Kårleiv Kristoffersen, som skrev «Aldri før har jeg sett mer asfaltering i distriktet, uansett hvor man kjører så pågår det asfaltarbeid.» Jeg hadde selv gleden av å kjøre kilometer på kilometer på nylagt asfalt fra Stavanger til Kristiansand i helgen, og som transportpolitiker må jeg si at… Read More ›

Ranger dette:

Arbeiderpartiet og veibygging

Firefelts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand, og muligheten for en bedre trase over høg-Jæren er to resultat av at FrP sitter i regjering. Jeg registrerer i Aftenbladet 15.mai at Arbeiderpartiets ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø, er svært skeptisk til nytt trasévalg på E39. Det bekrefter nok en gang Arbeiderparties motstand mot både 4-felt og nytt… Read More ›

Ranger dette: