Mer rettferdig firmabilbeskatning Svar

Håndverkere med arbeidsbil har i årevis risikert full firmabilbeskatning hvis de måtte stoppe i butikken på vei hjem. Nå snur Fremskrittspartiet opp-ned på Aps urimelige firmabilbeskatning.

En enklere hverdag for folk flest er Fremskrittspartiets mål. I forslaget til statsbudsjett for 2016 forenkler vi nå regelverket for beskatning av yrkesbiler, slik at det skal bli enklere å bruke arbeidsbil til små ærender som eksempelvis å hente og levere i barnehagen. snur finansminister Siv Jensen opp-ned på den urimelige firmabilbeskatningen.

Håndverkere som i sitt daglige virke bruker en typisk arbeidsbil har i årevis risikert full firmabilbeskatning hvis de måtte stoppe i butikken, på skolen eller i barnehagen på vei hjem fra jobb. Løsningen for mange har derfor vært å kjøre hjem i yrkesbilen, bytte bil, og så gjøre ærendet som de fleste helst skulle tatt på vei til eller fra jobben. Dette er verken god samfunnsøkonomi eller særlig klimavennlig, og har vært en ulogisk løsning for de det gjelder. De fleste rørleggere, elektrikere og anleggsarbeidere har veldig sjelden behov for å møte opp på firmaets kontoradresse, men heller direkte hos kunden. Dermed har dagens løsning vært veldig tungvint om man vil unngå full firmabilbeskatning. Det er derfor gledelig at finansminister Siv Jensen nå forenkler i et stivbeint system som den forrige regjeringen unnlot å gjøre noe med. Slik bidrar FrP i regjering til å gjøre hverdagen enklere for mange med firmabil, og fra 2016 skal det bli enklere for folk flest å kunne nytte firmabilen til privat bruk, til og fra jobb, uten at full firmabilbeskatning utløses.

 

Hårsåre Omdal Svar

Landets venstreside er blitt hårsåre etter at Oslo fikk rødgrønt byråd. Det tok jo ikke mange timene med rødgrønt byråd før befolkningen ble påminnet det rot og kaos som hersket under rødgrønn regjering. Rødgrønne aviskommentatorer har dog raskt kommet sitt byråd til unnsetning. Lørdagens artikkel fra Sven Egil Omdal er illustrerende. Han blander bevisst sitater og sammenhenger, med formål å fremstille rødgrønt byråd som visjonære mens motstandere er surmulende.

La meg gi noen eksempler.

MDGs samferdselsbyråd sa til NRK 19.10 at «å kjøre bil skal bli som å røyke«. De vil folk skal bruke kollektivtransport og redusere biltrafikken, i Oslo og til Oslo. Det ligger til grunn for at byrådet i Oslo sier til NRK 21.10 «Det vil si at det ikke skal lages én meter ekstra vei eller legges mer asfalt MDGs budskap er åpenbart: folk skal ikke kjøre bil.

Noen av oss fant det derfor underholdende at MDG etter en NRK debatt om stans i E18 utbygging valgte å kjøre taxi fremfor t-bane fra NRK til Oslo Sentrum. Ikke noe stort poeng, men litt underholdende siden strekningen Majorstuen-Grønland tross alt er en av strekningene i landet med best kollektivløsning.

Omdal misliker åpenbart at man spøker på de rødgrønnes bekostning, og mente slike morsomheter var «den politiske smålighetens bunnslam». Så pass ja. Her skal man ikke påpeke rødgrønn forskjell på liv og lære. Omdals argument viser dog hvor lettvint han er.  Først bløffer han om NRK-debattens tema, for å unnskylde MDG. Omdal hevder MDG tok drosje fra en debatt om bilfritt sentrum i Oslo, og ikke hadde noe med holdning til folks bilbruk. Det er altså feil.

Dernest hevder han at den ekstra bilturen likevel er OK siden taxi kan defineres som kollektivtransport. Han ser bort fra at turen genererer ekstra biltrafikk, nettopp det MDG i debatten var imot. Og til slutt snur han kanonen mot FrP – FrP bør tie stilt siden vi ikke har fjernet bomringen rundt Oslo. Da er det tomt for rasjonelle argument.

Til slutt. Omdal velger å utelate en del fakta når han forsvarer MDGs krav om «bilfritt sentrum». Eller et sentrum uten «unødig privatbiltrafikk», som han omdefinerer det til. Omdal sier Oslo kan inspireres av at det har vært nedgang i biltrafikk i mange store byer i utlandet. Ja, det er riktig. Men han «glemmer» å nevne at biltrafikken også går ned i Oslo. I perioden 2007-2014 er antall biler gjennom bomringen blitt redusert med 7 %, samtidig som befolkningen har økt 14 %. Kollektivtrafikken har samtidig økt ca 40%. Og med dagens regjering har bevilgninger til kollektivsatsing i Oslo blitt tilnærmet firedoblet. På Oslo S går det nå ca 100 flere tog daglig. Det legges altså allerede kraftig til rette for at folk skal være mindre bilavhengig.

De fleste av oss setter pris på gågater og pusterom i sentrum. Der er vi ikke uenige. Debatten om Oslo sentrum handler derimot om hvor store arealer man kan gjøre bilfrie før det får negative konsekvenser for utviklingen av byen. Det er der MDG mister bakkekontakten, og i realiteten blir kjøpesentrenes beste venn.

 

Mindre skatt for folk flest Svar

Onsdag presenterte finansminister Siv Jensen regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. Jeg mener dette er et budsjett som ivaretar FrPs satsingsområder. Av de større FrP-gjennomslagene vil jeg spesielt trekke frem at vi styrker samferdsel, og da spesielt vei med 18 %. De største grepene innenfor skatt kommer vanlige arbeidere til gode, og pensjonister som lever sammen vil få redusert avkortningen av pensjon med 8000 kr per par.

Folk flest vil merke vårt forslag til skattelettelser godt. Siden vi overtok i regjering har vi, om dette blir vedtatt, redusert skattene med 22 milliarder kroner. Vi vil da ha sørget for at en vanlig arbeidstaker i 2016 vil betale omtrent 4000 kr mindre per år i skatt i forhold til i 2013. Realiteten er at de årlige skattereduksjonene for en gjennomsnittsfamilie med to inntekter nå tilsvarer det samme som omtrent 2 månedlige avdrag per år på et boliglån på 1,8 millioner kroner. Jeg vil ikke kalle det for ubetydelig slik Ap, Sp og SV gjør, men snarere et gjennomslag for lavere skatt for folk flest.