Avgiftskutt på båtmotor en suksess Svar

Båt og båtliv er en viktig del av norsk kultur, og påsken er for mange båtfolk selve starten på båtsesongen. Fremskrittspartiet og regjeringen fjernet hele båtmotoravgiften fra 1. juli 2014, og det betyr at folk sparer titusener av kroner. Selv en liten båtmotor på 9,9HK ble 2.000 kroner billigere, og man sparer over 20.000 kroner på en båtmotor med 100 hester.

FrPs avgiftskutt har vært en kjempesuksess både for forbrukerne og norsk næringsliv, fordi billigere fritidsbåter gir folk flest bedre muligheter til å nyte den norske skjærgården på sitt beste. Avgiftslettelsen har gjort at vannscootersalget doblet seg fra 2014 til 2015, og at det også er stor fart i omsetningen av båter for folk flest mellom 4 og 7 meter. Dette kan tyde på at flere enn før vil bruke mer tid på sjøen i år.

Det er vanskelig å forstå hvorfor den gamle båtmotoravgiften fra 1970-tallet overlevde så lenge som den gjorde. Avgiften var svært dyr å kreve inn, og inntektene til staten var beskjedne. Avgiften har bremset fornyelsen av båtmotorene, men nå er det enklere for folk å bytte ut gamle totaktsmotorer med moderne motorer med betydelig lavere utslipp. Jeg er stolt av at FrP fjernet hele avgiften, for avgiftskuttet var et godt miljøtiltak. Nye motorer støyer mindre og bruker mindre drivstoff enn eldre motorer, samtidig som det ble billigere for folk flest å ta sjøen i bruk.

 

Privatbilen er viktig for Norge Svar

Uten bil er det for mange vanskelig å få levert barn i barnehagen, vanskelig å gjennomføre store matinnkjøp og tungvint å komme seg til og fra jobb. Folk i dette landet er helt avhengig av privatbilen, og da er det trist at mange barnefamilier tidligere ikke har hatt noe annet valg enn å kjøre gamle, utrygge biler, men Fremskrittspartiet er godt i gang med å redusere bilavgiftene. 

Fremskrittspartiet reduserte den gjennomsnittlige omregistreringsavgiften på brukte biler med 35 prosent fra 2014 til 2015, og de høyeste avgiftssatsene ble redusert med hele 80 prosent. NAF slår fast at lavere omregistreringsavgift fører til at folk kan kjøre nyere biler enn tidligere. Dette er svært positivt, fordi nyere biler er tryggere enn eldre biler. Antall eierskifter har økt betydelig, og dette gjelder særlig for nyere biler som er mellom 0 og 6 år gamle.

Fremskrittspartiet har allerede vist at vi kan levere, for eksempel ble avgiften på ladbare hybridbiler kuttet med inntil 50.000 kroner i statsbudsjettet for 2015. Dette har allerede hatt en enorm effekt, og Opplysningsrådet for Veitrafikk kunne for få dager siden opplyse om en økning på 149,7 prosent i salget på ladbare hybridbiler fra februar 2016 mot februar 2015.

Med FrP har også effektkomponenten blitt halvert. Den upopulære effektkomponenten som straffer biler med mange hestekrefter skal fjernes helt. Det samme gjelder vektkomponenten som rammer biler med tungt sikkerhetsutstyr. Avgiftsvinnerne blir trygge miljøvennlige familiebiler med høy motoreffekt.

Gjennomsnittsbilen på norske veier er en 2005-modell med et utslipp på 180g CO₂ per km, mens nye biler solgt i 2016 har et gjennomsnittlig utslipp på 95g CO₂ per km. Lavere avgifter gir flere trygge biler på norske veier. Målet vårt er at flest mulig familier skal få råd til en trygg familiebil, og en fornyelse av bilparken er det beste klimatiltaket vi kan gjøre.