Skolefraværet kraftig ned Svar

Å stille krav til elever handler om å bry seg. Derfor bidro FrP i å innføre en fraværsgrense som skulle stille strengere krav til oppmøte, noe som har ført til at dagsfraværet hos elevene i snitt har gått ned med hele 40 %. Et større medisinsk mirakel har man vel sjelden opplevd før?

Høyt fravær har lenge vært en av de største utfordringene i skolen, og har ført til at elever har gått glipp av mye verdifull undervisning. Mange har dermed slitt med å bestå alle fag og få et vitnemål. Dette har vært en utfordring Fremskrittspartiet i regjering har tatt på alvor, og vi ser når at flere er tilstede på skolen, lærer mer og frafallet synker.

Lavere frafall i skolen er ikke bare positivt for elevene, men også for samfunnet for øvrig. Skal vi klare å sikre at flere ungdommer får ta del i arbeidslivet, er den beste løsningen å sørge for at flere kommer seg gjennom skoleløpet. Da er fraværsgrensen, sammen med målrettede tiltak som tidlig innsats og større styrking av yrkesfagene, helt avgjørende. Det er derfor Fremskrittspartiet i regjering har styrket satsingen på disse områdene. Slik tar vi elevenes fremtid på alvor.

Billigere barnehage for deg? Svar

FrP i regjering har vært med å innføre billigere barnehager for de med lav husholdningsinntekt. Tjener familien totalt under 500.500 kroner, skal man maksimalt betale seks prosent av inntekten for første barn. Det betyr at en aleneforelder som tjener 350.000 kroner kan spare tusenvis i året.

50 000 kunne fått billigere barnehage i fjor, men hele 17 000 valgte å ikke søke. Jeg tror ingen sier nei til å spare tusenvis av kroner i året, så her er nok informasjonen fra kommunene for dårlig. Det gjør vondt å se at sårt trengte penger som skulle vært hos lavtlønnede familier i stedet havner hos kommunen, for her blir kommunene belønnet for å gjøre for dårlig informasjonsarbeid. Det blir feil.

I budsjettet for neste år viderefører vi billigere barnehage for de som trenger det mest, og jeg håper langt flere vil benytte den. Hvis du tror noen i din familie har krav på billigere barnehage, så få det sjekket med kommunen din!

FrP satser på lærerne Svar

I regjering har Fremskrittspartiet bidratt til at om lag  20 000 lærere har fått tilbud om videreutdanning. Denne historiske satsingen på videreføres i statsbudsjettet for 2018, slik at 5500 lærere vil få tilbud om videreutdanning i året som kommer.

Målet med “Lærerløftet» er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

Læreren er, og vil alltid være, den viktigste ressursen i norsk skole. Deres kompetanse, både faglig, sosialt og pedagogisk, er helt avgjørende for å sikre en god skole for alle. Fremskrittspartiet er derfor opptatt av at lærerne, i likhet med andre yrker, skal få gode tilbud om å spisse og fornye egen kunnskap i løpet av yrkeskarrieren.

Videreutdanningen har vist seg å gi svært gode resultater. Nesten 7 av 10 lærere som har deltatt på videreutdanningen sier de har blitt bedre lærere og at elevene deres lærer mer. Det viser at dette er et godt tiltak, som gir stort utbytte både for lærene og elevene.