Optimisme i Rogaland

I en undersøkelse næringslivsmagasinet Rosenkilden utførte blant 550 bedrifter i Stavanger-regionen, kan man nå melde om økt optimisme, hvor flere har tro på økt omsetning, bedre lønnsomhet og flere ansatte i året som kommer! http://www.dagsavisen.no/stavanger/optimisme-blant-jobbsokere-1.740250

FrPs landsmøte

Fremskrittspartiets delegasjon fra Rogaland brukte FrPs landsmøte aktivt til å få frem utfordringene knyttet til lav oljepris og behovet for flere nye arbeidsplasser. Det er mange dyktige mennesker som nå ser etter nye muligheter, og Fremskrittspartiet bidrar allerede med infrastrukturinvesteringer, tiltakspakker og lavere skatt på fremtidens arbeidsplasser. Aftenbladets Torunn Egge Roux deltok på FrPs landsmøte, … Fortsett FrPs landsmøte