Vi trenger bedre BSU-ordning

En bedre BSU-ordning vil stimulere flere unge folk til å spare, noe som vil gjøre det lettere for dem å komme inn på boligmarkedet. En bedre BSU-ordning kombinert med fjerning av egenkapitalskravet, mer areal til boligbygging, fjerning av dokumentavgift, et enklere regelverk og bedre infrastruktur er alle tiltak som vil sørge for at presset i … Fortsett Vi trenger bedre BSU-ordning

Et bedre boligmarked

Fremskrittspartiets landsmøte er over, og ett av mange gode vedtak i det nye partiprogrammet er at FrP vil fjerne egenkapitalkravet på 15 %. Egenkapitalkravet mener vi bør være rådgivende for bankene, og overlate til dem å vurdere betalingsevnen til hver enkelt låntaker. Slik regelen er i dag, så rammer den først og fremst førstegangsetablerere, og … Fortsett Et bedre boligmarked