Ja til private barnehager

Samarbeidet mellom staten, kommunene og de private barnehagene har vært en svært vellykket velferdsreform, og private barnehager har vært viktige for å sikre det som er aller viktigst for mange barnefamilier, nemlig å skaffe nok barnehageplasser. Omtrent halvparten av landets 300 000 barnehagebarn går i en privat barnehage. Vi vet at de aller fleste private barnehagene … Fortsett Ja til private barnehager

«Mindre makt i denne sal»

I 1872 sto Johan Sverdrup på talerstolen i Stortinget og sa de berømte ord «All makt i denne sal». Selv håper jeg at mitt ettermæle som stortingsrepresentant skal bli at jeg bidro til «mindre makt i denne sal».Jeg har nemlig et litt annet syn på makt enn andre politikere. Som aktiv politiker ønsker også jeg … Fortsett «Mindre makt i denne sal»

Lær norsk eller mist stønaden

I 2015 kuttet vi i antall timer med norskopplæring på asylmottak, fra 250 timer til 175 timer for asylsøkere i mottak. Dette fordi situasjonen for asylsøkere på asylmottak fortsatt er uavklart om de får opphold eller ikke. Vi styrket i stedet norskopplæring til de som har fått innvilget opphold, og skulle bosettes i en kommune. … Fortsett Lær norsk eller mist stønaden