Rogalands Avis: «-Feil medisin» Svar

rog_avis_madlaveien_nullvekstEr i Rogalands Avis i dag om nullvekst og belønningsmidler.

Prisen for å oppnå nullvekst og dermed få 215 millioner kroner i belønningsmidler, er 2,4 milliarder kroner i økte bompenger bare for Ryfast. Er det verdt det?

Det er på tide å tenke nytt, og ikke bare øke doseringen av feil medisin som ikke virker. Mens de andre partiene vil ha flere bomstasjoner, parkeringsrestriksjoner og flittig bruk av pisk, så erkjenner FrP at bilen er kommet for å bli.

Vi vil øke bevilgningene slik at vi kan satse på mer veibygging, i tillegg til å bygge ut kollektivnettet. Skal man forvente at folk skal reise kollektivt foran egen bil, så må bussen gå ofte nok.

Nullvekst-paradokset Svar

Har den siste uken klart å få oppmerksomhet rundt paradokset med den vedtatte visjonen om nullvekst i trafikken, samtidig som regionen forventer en enorm befolkningsvekst, og faktisk legger trafikkvekst til grunn for finansiering av både Ryfast, Rogfast og Nord Jæren pakke 2.

Rogalands Avis har skrevet flere saker om dette, men dette er den eneste på nett.
http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article6731966.ece

Har også vært intervjuet av Strandbuen, i tillegg til at jeg uttalte meg i Aftenbladet om belønningsmidlene vi fikk tildelt som en følge av nullvekst-visjonen.
http://www.aftenbladet.no/trafikk/Belonnes-med-215-millioner-3206458.html

Stavangerregionen kan motta 215 millioner kroner i belønningsmidler hvis vi klarer nullvekst i trafikken. Nullvekst i trafikken vil imidlertid føre til at bompengene på Ryfast må øke med 2,4 milliarder kroner for å klare å holde tritt med renter og avdrag og den fremlagte finansieringsplanen. Er visjonen om nullvekst verdt dette?

Milliardløft til Rogaland Svar

Fremskrittspartiet presenterte på mandag vår satsing på samferdsel for de neste 10 årene.

Vi presenterte en offensiv visjon, som på kort tid vil sørge for langt bedre infrastruktur. Befolkningen i Stavanger/Sandnes er forventet å øke kraftig, og befolkningen for Rogaland sett under ett vil øke med 157 000 innbyggere fra 450 000 til 607 000 innen 2040. Vi mener at den forventede befolkningsveksten må få konsekvenser for statlige samferdselsprioriteringer, og at Rogaland derfor er et satsingsområde for Fremskrittspartiet

Følgende prosjekter er inkludert i vår visjon:

  • Rogfast E39
  • E134 over Haukeli
  • Transportkorridor Vest (4-felt mellom Sola-Tananger-Randaberg)
  • 4-felt Kristiansand – Sandnes
  • 6-felt Sandnes – Stavanger
  • 4-felt Solasplitten
  • Dobbeltspor til Egersund
  • 13 milliarder kroner til kollektivtrafikk i de 4 storbyområdene

En slik satsing på infrastruktur vil sørge for økt lønnsomhet for næringslivet, lavere byggekostnader siden man prosjekterer strekningene i «ett jafs» i stedet for stykkevis og delt, i tillegg til at bedre veier og færre bilkøer vil sørge for at man utvider boligområdet for hvor folk vil synes det er aktuelt å bosette seg. De aller fleste regner nemlig pendleravstand i tid og kroner, ikke antall kilometer, så et bedre, mer effektivt og bomfritt veinett vil sørge for at presset i boligmarkedet i Stavanger/Sandnes reduseres.

Fremskrittspartiets måte å finansiere dette på vil være uten bompenger, men i stedet å opprette 3 forskjellige infrastrukturfond, hvor avkastningen skal være øremerket hvert sitt formål.

1)      bygging av vei
2)      jernbane
3)      kollektivtransport i storbyområdene.

Fremskrittspartiet vil bruke mye penger på vei de neste 10 årene, og vi har forholdt oss til Statistisk Sentralbyrå som 2.mai i år kom med en rapport som viser at Norge kan tåle 45,5 mrd ekstra i årlige investeringer i infrastruktur, uten at det skaper press i økonomien. Handlingsrommet er veldig stort, og vi har med våre samferdselsvisjoner forholdt oss innenfor dette handlingsrommet.

Fremskrittspartiet ser ikke på bygging av vei som en utgift, men som investeringer for fremtiden. Veibygging er en god investering for vårt lokalmiljø, for næringslivet og norsk økonomi, for hverdagen til folk flest og vil komme både oss og fremtidige generasjoner til gode.

Fremskrittspartiet vil ha en offensiv samferdselssatsing og gjennomføre dette nå fordi vi mener at vi ikke har råd til å la være.

Rogfast – lær av historien Svar

I dag stemte Stortinget for forhåndsinnkreving av bompenger for Rogfast-prosjektet, på ferjestrekningen mellom Mortavika-Arsvågen. Prisen vil være omtrent en 50-lapp i forhåndsinnkreving per bil.

At dette ble gjort før Rogfast i det hele tatt er formelt vedtatt, skal jeg la ligge. Jeg undres mest over at politikerne ikke lærer av historien når det kommer til slike prosjekter.

Rennfast ble bygget i 1992, og bommen forsvant først i 2006. Veksten i næringsliv og innbyggere hos Rennesøy kom for alvor først i 2007, altså etter at den ble gratis. Nå er de vekstkommune nr 1 i landet, og har hatt en befolkningsvekst på 24,4 % siden 2007.

Hvis de andre politikerne virkelig mener at Rogfast skal knytte fylket sammen, at næringslivet/oljå skal spre seg fra Tananger/Forus til Tysvær/Bokn/Haugesund, og at presset i boligmarkedet skal bli mindre i Stavanger/Sandnes fordi folk lettere kan bosette seg i nordfylket, hvorfor lærer de da ikke av historien og kjemper for at veksten kan komme i 2023 når Rogfast står ferdig?

33 % av befolkningsveksten skjer rundt de 4 storbyene i Norge. Rogfast som vil knytte fylket tettere sammen vil altså gi regionen vår et stort vekstpotensial. Hvorfor stemmer man da for bompenger og dermed en utsettelse på ytterligere 15-20 år før man kan høste den store gevinsten av forbindelsen?

Rogfast er et viktig nasjonalt samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, og må fullfinansieres uten bompenger. Synd at kun FrP stemte mot forhåndsinnkrevingen, men det kommer en ny mulighet i neste stortingsperiode da selve prosjektet formelt skal vedtas.

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article6679556.ece

Pisk eller gulrot Svar

Det jobbes på spreng blant flertallspolitikerne i regionen for å sikre nullvekst i biltrafikken. Smak på ordet. Nullvekst. All vekst i trafikken skal i fremtiden altså skje ved at folk tar buss, sykler eller går.

Samtidig er visjonen til blant annet Stavanger og Sandnes at det skal bli 120 000 nye innbyggere de neste 20 årene, og at det i denne perioden skal komme 70 000 nye arbeidsplasser bare på Forus. More…

Kortere bilkø er lønnsomt 1

Aftenbladet kommer i dag med en oppsiktsvekkende nyhet om at staten ikke vil tjene på kortere bilkøer, og at det ikke vil være lønnsomt for oljefondet å investere i ny E39, slik FrP har hevdet i årevis. I forrige uke gikk BI-professor Torger Reve ut i Aftenbladet og sa det samme som FrP, og det er dette som er bakgrunnen for dagens artikkel.

Statssekretæren i Finansdepartementet sier til Aftenbladet at å investere i ny E39 ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, fordi i motsetning til investeringer på norsk sokkel så vil ikke investeringer i infrastruktur gi penger i kassen til staten. More…

Historisk satsing på vei? 1

Vi får til det kjedsommelige høre fra Regjeringen at de er historiske når det gjelder satsing på samferdsel. Det kan godt være, men er satsingen imponerende?

Trygve Bratteli konkluderte som samferdselsminister i ”Motorveiplanen av 1962” at Norge måtte ha 800 km motorvei innen 1980.

Magnhild Meltveit Kleppa (SP) og Regjeringen slår på stortromma og bygger imponerende 11 km motorvei i 2012, i forhold til 9 km i fjor, og da er vi ca halvveis til målet som ble satt i 1962! (noen tall sier at vi i 2011 hadde 350 km motorvei, mens andre at vi har 500 km)

Skal vi få fart på veibyggingen i landet må FrP inn i regjering. Vi foreslo i vårt alternative statsbudsjett å øke samferdselsinvesteringene med 17 milliarder kroner. Til orientering så tar staten inn omtrent 60 milliarder kroner i samferdselsrelaterte avgifter (ikke inkludert bompenger), og omtrent 1/4 brukes på samferdsel… Vårt mål er forøvrig å redusere og fjerne en del bilavgifter, samt sørge for at det som tas inn fra bilistene samsvarer med det som brukes på vei.

For de som tror at Høyre og Erna Solberg vil være så mye bedre enn Regjeringen, så foreslo de kun 1280 millioner kroner mer på samferdsel i sitt alternative statsbudsjett i forhold til Regjeringen. Det tilsvarer prisen av ei lita bru, f.eks Dalsfjordbrua, eller imponerende 9 km ekstra med motorvei 🙂

Tiden går – bomringen består, del 2 Svar

 

På dagens fylkesting vedtok Ap, Høyre, KrF, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti å forlenge bomringen på Nord Jæren med enda noen år.

 

Dere vet, den som først ble lovet å kun være en midlertidig ordning mellom 2001 og 2011, og ikke koste mer enn 5 kr på dagtid og være gratis på kveldstid og i helger… les forøvrig mitt tidligere innlegg om dette, “Tiden går – bomringen består

 

“Bompenger er kommet for å bli” avsluttet Ellen Solheim fra KrF i sitt innlegg på fylkestinget, etter at hun hadde påpekt at bilistene må betale for veiene.

 

Hun har tydeligvis ikke fått med seg at bilistene betaler inn over 60 mrd kroner i bilrelaterte avgifter (utenom bompenger), og at det bare brukes ca 17 mrd kroner på samferdsel.

 

Betaler ikke bilistene nok allerede?

 

Ellers ble det diskutert tilpasset opplæring for de sterkeste elevene og bedre busstilbud til UiS, i tillegg til at flertallspartiene FrP,H,V og KrF opprettholdt en ansvarlig, økonomisk politikk ved å vedta å bruke overskuddet fra fjoråret til å redusere fylkeskommunen sin gjeld med 120 millioner kroner.

 

Det er kanskje ikke så “poppis” å være ansvarlige, men det er det riktige, og det sørger for at vi i fremtiden har mer penger å bruke på både vei og bygging av ny videregående skole på Bryne.