Ja til private barnehager

Samarbeidet mellom staten, kommunene og de private barnehagene har vært en svært vellykket velferdsreform, og private barnehager har vært viktige for å sikre det som er aller viktigst for mange barnefamilier, nemlig å skaffe nok barnehageplasser. Omtrent halvparten av landets 300 000 barnehagebarn går i en privat barnehage. Vi vet at de aller fleste private barnehagene … Fortsett Ja til private barnehager

KrFs valg gir oss fortsatt trygg styring

Det står respekt av Knut Arild Hareide som har stått opp for det han mener er riktig, og han har håndtert nederlaget godt. Men for å være etterpåklok vil jeg si det mest fornuftige ville vært om han pekte ut retning for halvannet år siden eller om halvannet år, slik at også velgerne fikk sagt … Fortsett KrFs valg gir oss fortsatt trygg styring

Lær norsk eller mist stønaden

I 2015 kuttet vi i antall timer med norskopplæring på asylmottak, fra 250 timer til 175 timer for asylsøkere i mottak. Dette fordi situasjonen for asylsøkere på asylmottak fortsatt er uavklart om de får opphold eller ikke. Vi styrket i stedet norskopplæring til de som har fått innvilget opphold, og skulle bosettes i en kommune. … Fortsett Lær norsk eller mist stønaden