Stortingsrepresentant

Utdanning rss

Flere fullfører videregående – fraværet går ned!

(0)
9. september 2018

Å falle fra i skolen kan føre til et liv i utenforskap, derfor har FrP i regjering prioritert kampen mot frafall. Nå begynner resultatene å komme. Aldri før har flere elever fullført videregående, det er rekordmange som får lærlingeplass og aldri før har færre stått utenfor videregående opplæring.  74,5 av alle elever som begynte i… Read More ›

Ranger dette:

Bedre studentvelferd

Studiekvalitet er viktig for både studentene og for samfunnet. Frp har derfor valgt å satse på tiltak som øker kvaliteten i høyere utdanning, både med hensyn til studenter, lærekrefter og infrastruktur. For både studentene og samfunnet er det av stor økonomisk betydning at de fullfører på normert tid. Studenter som klarer det sparer titusener i… Read More ›

Ranger dette:

Lekser i skolen

Hele mitt politiske engasjement handler om å flytte makt og bestemmelsesrett bort fra politikere og byråkrater, og over til hvert enkelt menneske. Det gjelder også i skolen, og debatten om lekser. Det er foreldrene som har ansvar for sine barn, da må de også ha frihet til å velge de skolene de mener organiserer skoledagen… Read More ›

Ranger dette: