Mot ny rekord i lærekontrakter!

Norge vil trenge ca 100 000 flere fagarbeidere mot 2040, og bedriftene sier de mangler håndverkere med rett kompetanse. Da har vi to alternativer, enten importere dem, eller utdanne dem selv. Mitt mål er å utdanne dem selv. Vi trenger derfor flere som går på jobb i kjeledress, og derfor har det vært viktig for … Fortsett Mot ny rekord i lærekontrakter!

Flere fullfører videregående – fraværet går ned!

Å falle fra i skolen kan føre til et liv i utenforskap, derfor har FrP i regjering prioritert kampen mot frafall. Nå begynner resultatene å komme. Aldri før har flere elever fullført videregående, det er rekordmange som får lærlingeplass og aldri før har færre stått utenfor videregående opplæring.  74,5 av alle elever som begynte i … Fortsett Flere fullfører videregående – fraværet går ned!

Bedre studentvelferd

Studiekvalitet er viktig for både studentene og for samfunnet. Frp har derfor valgt å satse på tiltak som øker kvaliteten i høyere utdanning, både med hensyn til studenter, lærekrefter og infrastruktur. For både studentene og samfunnet er det av stor økonomisk betydning at de fullfører på normert tid. Studenter som klarer det sparer titusener i … Fortsett Bedre studentvelferd