Stortingsrepresentant

Utdanning rss

Bedre studentvelferd

(0)
24. juni 2018

Studiekvalitet er viktig for både studentene og for samfunnet. Frp har derfor valgt å satse på tiltak som øker kvaliteten i høyere utdanning, både med hensyn til studenter, lærekrefter og infrastruktur. For både studentene og samfunnet er det av stor økonomisk betydning at de fullfører på normert tid. Studenter som klarer det sparer titusener i… Read More ›

Ranger dette:

Lekser i skolen

Hele mitt politiske engasjement handler om å flytte makt og bestemmelsesrett bort fra politikere og byråkrater, og over til hvert enkelt menneske. Det gjelder også i skolen, og debatten om lekser. Det er foreldrene som har ansvar for sine barn, da må de også ha frihet til å velge de skolene de mener organiserer skoledagen… Read More ›

Ranger dette:

Forbud mot burka og nikab i skolen!

Fremskrittspartiet ønsker et totalforbud mot burka og nikab i det offentlige rom. Det skyldes en rekke forhold, men aller viktigst er at plaggene symboliserer kvinneundertrykking og gjør kvinner til ansiktsløse sexobjekter underkastet menn. Plaggene er også symboler for islamsk fundamentalisme som igjen åpner for et diskriminerende og ekskluderende lovverk basert på sharia. Plaggene markerer utenforskap… Read More ›

Ranger dette: