Lekser i skolen

Hele mitt politiske engasjement handler om å flytte makt og bestemmelsesrett bort fra politikere og byråkrater, og over til hvert enkelt menneske. Det gjelder også i skolen, og debatten om lekser. Det er foreldrene som har ansvar for sine barn, da må de også ha frihet til å velge de skolene de mener organiserer skoledagen … Fortsett Lekser i skolen

Forbud mot burka og nikab i skolen!

Fremskrittspartiet ønsker et totalforbud mot burka og nikab i det offentlige rom. Det skyldes en rekke forhold, men aller viktigst er at plaggene symboliserer kvinneundertrykking og gjør kvinner til ansiktsløse sexobjekter underkastet menn. Plaggene er også symboler for islamsk fundamentalisme som igjen åpner for et diskriminerende og ekskluderende lovverk basert på sharia. Plaggene markerer utenforskap … Fortsett Forbud mot burka og nikab i skolen!

Ja til eit mangfaldig tilbod i barnehagesektoren

Leserinnlegg i Klassekampen, onsdag 6.juni --------------------------------------------------------- Eg har ved fleire høve skrytt av Klassekampen for å vere den beste dagsavisa i Noreg, mellom anna fordi ho har vorte fri for bruk av tabloide metodar. Difor vart eg vonbroten av å sjå at Jens Kihl, bladfyk i Klassekampen, sjølv nyttar eit slikt grep i spalta «Dagboka» … Fortsett Ja til eit mangfaldig tilbod i barnehagesektoren