Samferdsel

Fremskrittspartiet vil blant annet

 • Redusere bil- og drivstoffavgiftene, og i langt større grad bruke disse til investeringer, drift og vedlikehold av veibasert infrastruktur. Staten skal ha
  hovedansvaret for en forsvarlig veiutbygging i landet, uten bruk av bompenger.
 • Ha gratis riksveiferger.
 • Øke fartsgrensene på de beste motorveiene til 120 km/t i tråd med utviklingen ellers i Europa.
 • Satse på jernbane både til persontransport i befolkningstette områder, og til godstransport over lange avstander. FrP prioriterer derfor dobbeltspor Oslo–Halden, Oslo–Skien og Oslo–Lillehammer, samt kryssingsspor for lange godstog.
 • Øke vrakpanten i en tidsbegrenset periode til 22.000 kroner for å få fornyet bilparken.
 • Ha en storbypakke på 100 milliarder kroner til kollektivtransport og modernisering av transportnettet i og rundt Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim 2010-2019.
 • Konkurranseutsette kollektivtrafikktjenestene basert på konkurranse om å gi det beste tilbudet til lavest mulig pris for det offentlige og passasjerene.
 • At det skal være konkurranse i flytransporten, og at luftfarten må organiseres med sikkerhet som høyeste målsetting.
 • Øke fartsgrensen på moped til 60 km/t. (EU-direktiv kan omgås ved å opprette en ny «lett motorsykkel-klasse»).
 • At staten skal ha hovedansvaret for en forsvarlig veiutbygging i landet, uten bruk av bompenger.
 • Fjerne alle bommer og nedbetale bomselskapenes gjeld, samt ikke akseptere noen form for rushtidsavgift eller annen veiprising.
 • Sette i gang en storstilt veisatsing, slik at vi får nye og mer trafikksikre veier. FrP vil avsette 300 milliarder kroner i et infrastrukturfond for å sikre forutsigbar finansiering.
 • Gå imot enhver form for innføring av en øvre aldersgrense for førerkort. Det er ferdigheter og helse som skal være avgjørende for om en får kjøre bil.
 • Legge til rette for å få trafikkopplæring inn i skolen.
 • Likebehandle billister over myndighetsalder.
 • Åpne for graderte førerkort for unge mellom 17-18 år.
 • At Norge skal få et
  sammenhengende motorveinett mellom de største byene i landet (Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim).

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s