Bedre studentvelferd

Studiekvalitet er viktig for både studentene og for samfunnet. Frp har derfor valgt å satse på tiltak som øker kvaliteten i høyere utdanning, både med hensyn til studenter, lærekrefter og infrastruktur. For både studentene og samfunnet er det av stor økonomisk betydning at de fullfører på normert tid. Studenter som klarer det sparer titusener i … Fortsett Bedre studentvelferd

Lave asyltall – utgiftene stuper

Asyltilstrømningen i Norge er nå på sitt laveste på 20 år, noe som viser at streng politikk virker. I 2015 opplevde vi en historisk topp, hvor 31 000 asylsøkere kom på svært kort tid, etter at politikere både i Tyskland, Sverige og her hjemme nærmest konkurrerte om å ville ta i mot flest mulig. Resultatet ble … Fortsett Lave asyltall – utgiftene stuper

Lekser i skolen

Hele mitt politiske engasjement handler om å flytte makt og bestemmelsesrett bort fra politikere og byråkrater, og over til hvert enkelt menneske. Det gjelder også i skolen, og debatten om lekser. Det er foreldrene som har ansvar for sine barn, da må de også ha frihet til å velge de skolene de mener organiserer skoledagen … Fortsett Lekser i skolen