Tiden går – bomringen består

I 2001 fikk vi bomring på Nord Jæren, det skulle koste 5 kr å passere på dagtid, være gratis i helger og kvelder, og viktigst av alt, den skulle være en MIDLERTIDIG løsning og fjernes i april 2011. Nå har vi kommet til 2012, og i mars stiger prisen ytterligere for bilistene fordi rabatten for de med … Fortsett Tiden går – bomringen består