Mer om boplikt

Etter at jeg skrev dette innlegget i sommer, https://roysteffensen.com/2012/06/21/bolyst-vs-boplikt/, så har det blitt flere oppslag i Bygdebladet. Her er en liten sak om boplikten, med videointervju http://bygdebladet.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=5907 Her er oppslaget i Bygdebladet som var å få kjøpt 9.august: Boplikt

Byggesaksgebyrer

Som et ledd i mitt arbeid for å gjøre Kvitsøy til en ja-kommune hvor jeg ønsker å både gjøre det lettere og rimeligere å bygge og gjøre tiltak på egen eiendom, så vil jeg som en konsekvens av det bruke høsten til å se på hva som kan gjøres med byggesaksgebyrene i kommunen. I følge KOSTRA (Kommune Stat Rapportering) så … Fortsett Byggesaksgebyrer

Bolyst vs boplikt

Jeg er født og oppvokst på Kvitsøy, og med unntak av noen år i Stavanger, Akershus og Oslo så har jeg bodd her nesten hele livet. Jeg flyttet tilbake for noen år siden, og har siden bodd her på Kvitsøy med stor lyst og glede. I de siste ukene har jeg i tillegg til å … Fortsett Bolyst vs boplikt