Et bedre boligmarked Svar

Fremskrittspartiets landsmøte er over, og ett av mange gode vedtak i det nye partiprogrammet er at FrP vil fjerne egenkapitalkravet på 15 %. Egenkapitalkravet mener vi bør være rådgivende for bankene, og overlate til dem å vurdere betalingsevnen til hver enkelt låntaker.

Slik regelen er i dag, så rammer den først og fremst førstegangsetablerere, og tvinger dermed disse over til leiemarkedet i stedet for å tilrettelegge for at de kan komme inn på boligmarkedet. Dette vil kun gagne de veletablerte som tjener penger på utleie, og vil ikke dempe oppheting i boligmarkedet i det hele tatt. Folk trenger fortsatt et sted å bo, og kan man ikke kjøpe, må man leie.

Fjerning av egenkapitalkravet kombinert med en rekke andre gode tiltak som FrP vil gjennomføre, vil gjøre det lettere for førstegangsetablerere å komme inn på boligmarkedet i vår region. Dette er andre tiltak vi vil gjøre for å redusere byggekostnader, og som vil sørge for at det blir billigere å bygge og bo:

  • Det må bli enklere å regulere areal til boligbygging, og vi vil myke opp plan- og bygningsloven. For mindre leiligheter vil vi også lempe på kravene til universell utforming, for eksempel rullestoltilpasning.
  • Vi vil stimulere unge til å spare mer til bolig. Derfor har vi foreslått å styrke BSU ordningen kraftig, fra 150 000 kr til 300 000 kr. Dagens ordning harmonerer ikke med dagens priser.
  • Vi vil avvikle dokumentavgiften
  • Noe mange ikke tenker på, men som vil påvirke presset i boligmarkedet i Stavanger-regionen, er å utvide regionen ved å satse på bedre infrastruktur. De aller fleste tenker pendleavstand i tid og kroner, ikke kilometer. Bedre tog, buss og bilforbindelse, kombinert med bomfrie veier, utvider ikke bare arbeidsmarkedet men også for hvor det er aktuelt for folk å bosette seg.
  • I Stavanger har FrP lenge vært motstander av begrepet «5-etasjersbyen», som gjør det nærmest umulig å bygge i høyden. Muligheter for å bygge flere boliger på samme tomt, spesielt gjelder det mindre leiligheter i Stavanger og Sandnes hvor prispresset er høyest, vil dempe presset i boligmarkedet.

Fremskrittspartiets politikk, med mer areal til boligbygging, et enklere regelverk, fjerning av egenkapitalkravet, bedre BSU-ordning, tilrettelegging for høyhus i tillegg til bedre infrastruktur, er løsningen for førstegangsetablerere som vil inn på boligmarkedet.

Unge på boligjakt Svar

VGs oppslag om at renter på oppsparte BSU-midler skal regnes som inntekt, har skapt en del frustrasjon, og at dette vil gjøre det vanskeligere for ungdom som vil kjøpe seg egen bolig.

Ja, det vil gjøre det litt vanskeligere, fordi renteinntektene vil medføre at studenter kan tjene mindre per år fremover i forhold til i dag, ellers kommer de over grensen som gjør at de mister retten til stipend. Dette vil føre til mindre sparing, noe som forverrer dagens situasjon.

Selv om dette er et problem som bør fikses, så er likevel hovedproblemet alt det andre som ikke gjøres for unge som vil ha bolig, og som vil ha mye større effekt.

Fremskrittspartiet har blant annet foreslått å
– heve taket på hvor mye en student kan tjene før retten til stipend frafaller
– heve BSU fra dagens 150 000 til 300 000
– øke årlig sparebeløp fra 20 000 til 50 000
– heve frikortgrensen fra 40 000 til 70 000
– fjerne dagens krav om 15 % egenkapital ved kjøp av bolig. Dette kan bankene styre selv

Sist men ikke minst er vi opptatt av å redusere Fylkesmannens makt og innsigelsrett i plan- og arealsaker og kraftig forenkle Plan og bygningsloven, samtidig som FrPere i kommunestyrer alltid kjemper for en JA-holdning i kommunen, raskere saksbehandlingstid i byggesaker og lave saksgebyrer.

Hvis vi samtidig legger på minnet at Jens Stoltenbergs tidligere arbeidsgiver, SSB (Statistisk Sentralbyrå), har gjort beregninger av FrPs alternative statsbudsjett for 2012, hvor vi i tillegg til det ovennevnte foreslo enda flere skatte- og avgiftslettelser til beste for folk flest, så var deres klare konklusjon at FrPs politikk vil gi lavere inflasjon, lavere rente, høyere BNP og høyere sysselsetting.

SSB er altså ikke enig i det skremselsbildet Jens Stoltenberg tegner opp som konsekvensene av FrPs politikk, og kanskje er det på tide at vi med vår politikk og våre forslag endelig kan få slippe til?

Kombinasjonen av alle våre foreslåtte tiltak ville virkelig ha hjulpet unge som ønsker egen bolig.