Stortingsrepresentant

Stikkord: fiskeridepartement

Yrkesfiskerne er kriminelle!

Det påstår i hvert fall Fiskeri- og kystdepartementet, for i sin bestilling til Fiskedirektoratet om å vurdere innføring av en merkeordning for hummer, så skriver de blant annet: «Havforskningsinstituttet har gjennomført en studie på Sørlandet som viser at den faktiske fangsten totalt sett er ca 14 ganger høyere enn det som blir rapportert, og at… Read More ›

Ranger dette: