Flå bøndene! 1

Visste du at en gårdeier må betale 50 % skatt hvis han selger jord mens det er aktiv drift på gården, men hvis han derimot legger ned driften, og så selger jorden, så slipper han unna med 28 % skatt?

Stortingsrepresentant Bente Thorsen (FrP) fra Karmøy tok dette opp som et skriftlig spørsmål på Stortinget, den 27.juni 2012. Hun lurte på om finansminister Sigbjørn Johnsen (AP) ville se på skattereglene på landbrukseiendommer for å forhindre at bruk legges ned. Svaret var at gjeldende regler skal videreføres.

Bøndene skal flås!

Her kan du lese spørsmålet og svaret i sin helhet:
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=54240

Kort oppsummert så er det en gårdeier i Rogaland som ville selge 20 mål av landbrukseiendommen sin til en av hjørnesteinsbedriftene i kommunen. Dette ville være en vinn-vinn situasjon. Bedriften kunne utvide, og gårdeieren planla å bruke salgssummen til å ruste opp driftsbygningen som var fra 1928.

Bonden rev den gamle driftsbygningen, bestilte nye elementer og hadde allerede søkt om å bygge nytt. På grunn av skattereglene så er imidlertid planene nå skrinlagt, byggeplanene avbestilt, traktor og redskaper selges og gårdeier skal legge ned driften.

Fremskrittspartiet foreslo i landbruksmeldingen at salg av landbrukseiendommer skulle fritas for beskatning. Dette tror vi både ville gjort det enklere for unge til å etablere seg, samtidig som langt flere falleferdige gårder kunne fått solgt litt areal for å pusse opp driftsbygninger og få en mer effektiv og moderne drift.

Selv om Regjeringen ikke ønsket å støtte vårt forslag, så burde det i hvert fall ikke være slik at det ved salg av landbruksjord skal være mer lønnsomt å legge ned driften, enn å drive gården videre.

Veiavgiften – en dyr 95-åring Svar

Årsavgiften for bil, «veiavgiften», ble innført som en midlertidig luksusavgift i 1917. Denne midlertidige ordningen har nå eksistert i 95 år, men vi i Fremskrittspartiet håper at vi slipper å feire 100-årsjubileum for denne urettferdige avgiften.

Jeg kaller den urettferdig fordi dette er en usosial avgift, som straffer innbyggerne likt, uavhengig av hvor mye de benytter seg av bilen. Hvorfor skal en som kun kjører 6000 km betale like mye som en som kjører 40 000 km i året?

Staten tar inn 60 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter (bompenger kommer i tillegg), og nesten 9 milliarder av dette er årsavgiften. Regjeringen bruker imidlertid bare omtrent 17 milliarder på samferdselsbudsjettet, og dette skal dekke veibygging, trafikktilsyn, drift, vedlikehold og tilskudd til riksveiferjedrift.

Fremskrittspartiets mål er at det skal være en noenlunde likhet mellom det som tas inn i bilrelaterte avgifter, og det som brukes på samferdsel, og vi har derfor i siste statsbudsjett foreslått å øke samferdselsbudsjettet med nesten 20 milliarder kroner, samtidig som vi ville redusere avgiftene og vri dem over på forbruk.

Årsavgiften skal betales 20.mars, og uansett hvor mye man misliker den så er det dessverre best å betale den i tide. Staten er landets hardeste pengeinnkrever og plusser nemlig umiddelbart på det statlige purregebyret på 250 kr om man ikke overholder fristen.

Når du nå logger deg inn i nettbanken for å betale denne fakturaen, som er på 2885 kr for personbiler, så husk på at det er kun Fremskrittspartiet som vil la deg beholde disse pengene.