Nominasjon Svar

Nominasjonskomiteen i Rogaland FrP har nå gått gjennom alle innspill fra lokallag. De vil gi fornyet tillit til våre 2 representanter som ønsker gjenvalg, Solveig Horne og Bente Thorsen, og har så foreslått meg på 3.plass til FrPs stortingsliste for 2013. Nominajonskomiteens arbeid var enstemmig.

Nå skal listen på høring, og lokallag kan gi nye innspill på kandidater og plasseringer i løpet av oktober. Møtet hvor det endelig avgjøres er 24. november.

Stolt av å være en aktuell kandidat! Det blir en spennende høst.

Her er notis i Haugesunds Avis om nominasjonen: http://www.h-avis.no/nyheter/fortsetter-trolig-pa-tinget-1.7550297
<br

Meningsmålinger Rogaland Svar

Som de fleste politikere liker jeg å studere meningsmålinger, og gjerne bakgrunnstall hvis dette er tilgjengelig. Samtidig bryr jeg meg lite om enkeltmålinger, for de varierer så kraftig. Det er alltid moro med gode målinger, og kjipt med dårlige, men erfaringen tilsier at man ikke må se på enkeltmålinger men på gjennomsnittet og trenden av alle målingene som blir utført hver måned.

Et eksempel på hvor galt det kan bli om man skal stole på enkeltmålinger, er f.eks. målingen som Aftenbladet og Haugesunds Avis gjorde 3 dager før valget i 2011, hvor FrP ble målt til 22,6 %, mens vi fikk under 16 % ved valget. Dette viser at enkeltmålinger kan gi store og feilaktige utslag.

Dessverre er det veldig få målinger kun for Rogaland, og siden vi vet at disse målingene kan være såpass feilaktige som jeg nettopp nevnte, så har jeg etter hjelp fra Svein Tore Marthinsen (statsviter innen valg og politikk), kommet frem til en metode for å regne ut en lokal faktor som kan benyttes på meningsmålinger.  Svein Tore Marthinsen har benyttet samme metode på oppdrag fra Drammens Tidende, for å finne lokale tall for Buskerud.

Jeg har gått gjennom stortingsvalgene for 2001, 2005 og 2009, og regnet ut en Rogalandsfaktor basert på resultatene og utviklingen. Ved å se på landsgjennomsnittet av alle stortingsmålinger siste måned, fra Polls of polls, så er dette tallene for Rogaland. Rogalandsfaktor i parentes.

Høyre 34,58 %. (1,13)
+15,08 %. Dette ville gitt 5 representanter, +2

AP 22,41 %. (0,73)
-3,69 % . Dette ville gitt 3 representanter.

FrP 19,89 %. (1,13)
-6,61 %. Dette ville gitt 3 representanter, -1.

KrF 9 %. (2) 
-2,3 %. Dette ville gitt 1 representant

Venstre 5,5 %. (1,1) 
+1,1 %. Dette ville gitt 1 representant, +1

SP 3,14 %. (0,93) 
-1,71%. Dette ville gitt 1 representant. (utjevningsmandat)

SV 2,66 %. (0,72)
-2,04 %. Dette ville gitt 0 representanter, -1. (Fikk utjevningsmandat sist)

Andre 1,26 %. (0,9) 
-0,14 %. Dette ville gitt 0 representanter.

Rødt 0,63 %. (0,3)
+0,23 %. Dette ville gitt 0 representanter.

Jeg har kommet frem til mandatberegningen ved å taste inn tallene for Rogaland her for å finne de 13 distriktsmandatene http://www.pollofpolls.no/?cmd=Mandatfordeling&do=meny&skjema=sten, og deretter tastet inn landstallene for å finne utjevningsmandatet.

Hvis Rogalands innbyggere hadde fått bestemme, så hadde det altså blitt 54 % totalt til FrP og Høyre, en fremgang på nesten 10 % fra Stortingsvalget i 2009, og Høyre med en fremgang på bortimot 15 %.

KrF gjør det generelt veldig bra i Rogaland, og har en faktor på 2 i forhold til landsgjennomsnittet. Mange tenker kanskje at dette er veldig høyt, men KrF har hatt hhv 19 %, 12,2 % og 11,3 % ved de 3 siste Stortingsvalgene. Dette er vesentlig høyere enn i resten av landet.

Ellers er det i forbindelse med meningsmålinger verdt å huske på at Rogaland får 1 ekstra mandat til Stortinget, fra høsten 2013, og øker fra 13 til 14 stortingsrepresentanter. Dette gjelder også for Hordaland og Akershus, og Oslo øker med 2 mandater. Dette er tradisjonelt fylker hvor de borgerlige gjør det bra, og økningen i mandatene fører til nedgang i fylker hvor de rød-grønne tradisjonelt gjør det bra, som f.eks. Hedmark og Nord – Trøndelag. Dette fordi man hver tredje stortingsperiode går gjennom mandatberegningen, og foretar forandringer slik at det skal gjenspeile folketallet og flyttemønsteret i årene som har vært.

Hadde vi i 2009 hatt denne mandatberegningen, så kunne disse forandringene alene kanskje vært nok til å vippe flertallet over i borgerlig favør.