Stortingsrepresentant

Stikkord: Rogfast

Milliardløft til Rogaland

Fremskrittspartiet presenterte på mandag vår satsing på samferdsel for de neste 10 årene. Vi presenterte en offensiv visjon, som på kort tid vil sørge for langt bedre infrastruktur. Befolkningen i Stavanger/Sandnes er forventet å øke kraftig, og befolkningen for Rogaland sett under ett vil øke med 157 000 innbyggere fra 450 000 til 607 000 innen… Read More ›

Ranger dette:

Rogfast – lær av historien

I dag stemte Stortinget for forhåndsinnkreving av bompenger for Rogfast-prosjektet, på ferjestrekningen mellom Mortavika-Arsvågen. Prisen vil være omtrent en 50-lapp i forhåndsinnkreving per bil. At dette ble gjort før Rogfast i det hele tatt er formelt vedtatt, skal jeg la ligge. Jeg undres mest over at politikerne ikke lærer av historien når det kommer til… Read More ›

Ranger dette: