Nominert! Svar

Da er det offisielt. På lørdag nominerte Rogaland FrP meg til deres stortingskandidat. Jeg har fått tredjeplassen på valglisten.

Rogaland fikk over 26 % ved forrige valg, og 4 stortingsrepresentanter. Ut i fra snittet på målingene ligger vi inne med 3 representanter i dag.

Her er noen linker til presseoppslag fra dagen:

Aftenbladet

Stolt over tilliten. Rogalands Avis

Kan bli historisk. Bygdebladet

20121128-012818.jpg

Nominasjon Svar

Nominasjonskomiteen i Rogaland FrP har nå gått gjennom alle innspill fra lokallag. De vil gi fornyet tillit til våre 2 representanter som ønsker gjenvalg, Solveig Horne og Bente Thorsen, og har så foreslått meg på 3.plass til FrPs stortingsliste for 2013. Nominajonskomiteens arbeid var enstemmig.

Nå skal listen på høring, og lokallag kan gi nye innspill på kandidater og plasseringer i løpet av oktober. Møtet hvor det endelig avgjøres er 24. november.

Stolt av å være en aktuell kandidat! Det blir en spennende høst.

Her er notis i Haugesunds Avis om nominasjonen: http://www.h-avis.no/nyheter/fortsetter-trolig-pa-tinget-1.7550297
<br

Ny regjering = proffboksing Svar

Fremskrittspartiet har vært i mot forbudet mot profesjonell boksing i Norge siden det ble innført i 1981, og har flere ganger fremmet forslag om å oppheve forbudet. Vi har etter hvert fått støtte fra Høyre. I fjor mai foreslo Mette Hanekamhaug (FrP) nok en gang å få forbudet fjernet, og da varslet også Venstre og KrF at de er for å fjerne forbudet. Det vil bety at med borgerlig flertall etter valget 2013, så kan vi altså håpe på at Cecilia Brækhus kan få bokse kamper på hjemmebane. More…

Meningsmålinger Rogaland Svar

Som de fleste politikere liker jeg å studere meningsmålinger, og gjerne bakgrunnstall hvis dette er tilgjengelig. Samtidig bryr jeg meg lite om enkeltmålinger, for de varierer så kraftig. Det er alltid moro med gode målinger, og kjipt med dårlige, men erfaringen tilsier at man ikke må se på enkeltmålinger men på gjennomsnittet og trenden av alle målingene som blir utført hver måned.

Et eksempel på hvor galt det kan bli om man skal stole på enkeltmålinger, er f.eks. målingen som Aftenbladet og Haugesunds Avis gjorde 3 dager før valget i 2011, hvor FrP ble målt til 22,6 %, mens vi fikk under 16 % ved valget. Dette viser at enkeltmålinger kan gi store og feilaktige utslag.

Dessverre er det veldig få målinger kun for Rogaland, og siden vi vet at disse målingene kan være såpass feilaktige som jeg nettopp nevnte, så har jeg etter hjelp fra Svein Tore Marthinsen (statsviter innen valg og politikk), kommet frem til en metode for å regne ut en lokal faktor som kan benyttes på meningsmålinger.  Svein Tore Marthinsen har benyttet samme metode på oppdrag fra Drammens Tidende, for å finne lokale tall for Buskerud.

Jeg har gått gjennom stortingsvalgene for 2001, 2005 og 2009, og regnet ut en Rogalandsfaktor basert på resultatene og utviklingen. Ved å se på landsgjennomsnittet av alle stortingsmålinger siste måned, fra Polls of polls, så er dette tallene for Rogaland. Rogalandsfaktor i parentes.

Høyre 34,58 %. (1,13)
+15,08 %. Dette ville gitt 5 representanter, +2

AP 22,41 %. (0,73)
-3,69 % . Dette ville gitt 3 representanter.

FrP 19,89 %. (1,13)
-6,61 %. Dette ville gitt 3 representanter, -1.

KrF 9 %. (2) 
-2,3 %. Dette ville gitt 1 representant

Venstre 5,5 %. (1,1) 
+1,1 %. Dette ville gitt 1 representant, +1

SP 3,14 %. (0,93) 
-1,71%. Dette ville gitt 1 representant. (utjevningsmandat)

SV 2,66 %. (0,72)
-2,04 %. Dette ville gitt 0 representanter, -1. (Fikk utjevningsmandat sist)

Andre 1,26 %. (0,9) 
-0,14 %. Dette ville gitt 0 representanter.

Rødt 0,63 %. (0,3)
+0,23 %. Dette ville gitt 0 representanter.

Jeg har kommet frem til mandatberegningen ved å taste inn tallene for Rogaland her for å finne de 13 distriktsmandatene http://www.pollofpolls.no/?cmd=Mandatfordeling&do=meny&skjema=sten, og deretter tastet inn landstallene for å finne utjevningsmandatet.

Hvis Rogalands innbyggere hadde fått bestemme, så hadde det altså blitt 54 % totalt til FrP og Høyre, en fremgang på nesten 10 % fra Stortingsvalget i 2009, og Høyre med en fremgang på bortimot 15 %.

KrF gjør det generelt veldig bra i Rogaland, og har en faktor på 2 i forhold til landsgjennomsnittet. Mange tenker kanskje at dette er veldig høyt, men KrF har hatt hhv 19 %, 12,2 % og 11,3 % ved de 3 siste Stortingsvalgene. Dette er vesentlig høyere enn i resten av landet.

Ellers er det i forbindelse med meningsmålinger verdt å huske på at Rogaland får 1 ekstra mandat til Stortinget, fra høsten 2013, og øker fra 13 til 14 stortingsrepresentanter. Dette gjelder også for Hordaland og Akershus, og Oslo øker med 2 mandater. Dette er tradisjonelt fylker hvor de borgerlige gjør det bra, og økningen i mandatene fører til nedgang i fylker hvor de rød-grønne tradisjonelt gjør det bra, som f.eks. Hedmark og Nord – Trøndelag. Dette fordi man hver tredje stortingsperiode går gjennom mandatberegningen, og foretar forandringer slik at det skal gjenspeile folketallet og flyttemønsteret i årene som har vært.

Hadde vi i 2009 hatt denne mandatberegningen, så kunne disse forandringene alene kanskje vært nok til å vippe flertallet over i borgerlig favør.

Kjære Kjersti 3

Kjære Kjersti Toppe fra Senterpartiet!

Du skal vite at jeg elsker at du er den du er, du gir meg så mye energi og ekstra motivasjon i kampen for et friere samfunn, ja, for å sitere Ari Behn så vil jeg nesten påstå at du er min lysfontene.

I din kamp for å forby blant annet fotballag for småbarn, alkoholsalg i stortingsrestauranten, vinanmeldelser i aviser, og nå sist vin på kartong, så er du en av mine store inspirasjonskilder til å fortsette kampen for et mer liberalistisk samfunn.

I motsetning til deg så stoler jeg på menneskene som de er, og har ingen ønsker om å styre og kontrollere livene deres, ei heller fortelle dem hva som er moralsk rett og galt. Jeg aksepterer at mennesker er forskjellige, og at de vil leve sine liv annerledes enn meg.

Din reguleringskåthet gjør meg bare enda mer motivert og inspirert i kampen om en plass på Stortinget. Om jeg følte stor prestasjonsangst med en gang jeg ble spurt om å være kandidat til Stortinget, så er den borte vekk nå, etter at jeg har blitt mer kjent med deg og dine forslag.

Jeg kan umulig gjøre det stort verre.

Tusen takk Kjersti, jeg tror nesten at jeg elsker deg!

Din Roy

Stortinget? Svar

Etter gårsdagens oppslag i Aftenbladet er det nå kjent at Rogaland FpU vil ha meg på Stortinget.

En Kvitsøybu på Stortinget?

Jeg må ærlig talt innrømme at jeg ikke hadde tenkt særlig i de baner, men i løpet av de siste ukene har jeg fått noen spørsmål internt i partiet om jeg vil stille hvis nominasjonskomiteen spør meg, og jeg har spurt om råd, sondert terrenget litt og kommet frem til at jeg da vil si ja.

Selvfølgelig vil jeg det.

Jeg er en idealistisk politiker med liberalismen godt forankret i ryggmargen, og finnes det da en bedre talerstol enn Stortingets for å diskutere viktige prinsipielle spørsmål?

Mitt politiske mål vil alltid være å flytte mest mulig makt og bestemmelsesrett bort fra politikere og byråkrater, og over til enkeltmennesker. Litt flåsete kan man si at mens Johan Sverdrup på Stortinget i 1872 snakket om «All makt i denne sal», så kan jeg godt tenke meg å stå på Stortingets talerstol og snakke om «mindre makt i denne sal».

Jeg mener nemlig at politikerne blander seg borti alt for mye i dag.

– Må vi virkelig bli detaljstyrt av et omfattende regelverk for å snekre en terrasse eller bygge en garasje?
– Skal det være en offentlig oppgave å bestemme åpningstidene på Prix?
– Må vi ha politikere til å bestemme for oss hvor og når vi skal få kjøpe en flaske hvitvin?
– Er det en offentlig oppgave å sørge for at vi spiser mindre sjokolade, eller kan vi f.eks fjerne sukkeravgiften som ble innført med en helsemessig begrunnelse?
– Skal politikerne bestemme om soveromsvinduene skal være lukket eller ikke? (diskusjonen om passivhus)

20120606-024558.jpg

Dette, og mye, mye mer er avgjørelser som jeg mener lett kan og bør tas av hver enkelt, uten at staten skal stå over med sin moralske pekefinger og formane hva som er rett og galt. Man kan ofte være uenige i de valg enkeltmennesker tar, men i et fritt samfunn så skal man også respektere at vi er forskjellige, og man skal akseptere at andre folk ønsker å leve sine liv stikk i strid med hva man selv ville gjort, og i strid med hva man selv mener er moralsk riktig.

Kardemommeloven er genial i så måte, og er min egen lille, private grunnlov. Innholdet er som i Norges grunnlov. Kort og grei, enkel å forstå, og med et klart liberalistisk budskap.

«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre som man vil»

Jeg mener at jeg har noe å bidra med på Stortinget, og har nå stilt meg til disposisjon. Fortsatt er det god tid for lokallag i Rogaland FrP til å foreslå kandidater, men jeg håper selvsagt at jeg får tillit. Det er imidlertid en lang vei å gå fra det å nå bli foreslått, for så å bli nominert og deretter valgt, og jeg er også inneforstått med at jeg kan ende opp med å ikke få plass på valglisten til FrP i det hele tatt.

Hovedoppgaven min i partiet, enten jeg blir nominert eller ei, vil uansett være å jobbe for at FrP gjør et best mulig valg i 2013, at vi kommer i regjering og at vi får gjennomslag for mest mulig av vår politikk.

Spennende blir det uansett – og jeg er stolt over å ha blitt foreslått 🙂

Holdes vi for narr i klimapolitikken? Svar

Under fredagens representantskapsmøte i det interkommunale selskapet IVAR, (vann, avløp, renovasjon), fikk vi en orientering om nytt sorteringsanlegg på Forus.

Noe av begrunnelsen for å bygge dette er for å ta unna den forventede økte veksten i privat husholdningsavfall.

Representantskapet i IVAR består altså av lokalpolitikere fra alle partier og kommuner på hele Nord-Jæren, og ingen stiller spørsmål ved forventet økt vekst i avfall per person i tiden som kommer.

Jeg vil gjerne minne om at alle partiene på Stortinget, utenom FrP, har inngått et klimaforlik for å redusere co2-utslipp, deriblant avfall. (1 kg avfall tilsvarer omtrent 1 km bilkjøring, som igjen tilsvarer noen hundre gram co2).

Regjeringen har deretter pålagt samtlige kommuner å vedta lokale og regionale klimaplaner med målsetning om 30 % kutt, for deretter iverksette tiltak for å nå disse målene.

Realiteten er imidlertid som FrP hele tiden påpeker, nemlig at politikerne i de andre partiene ikke bryr seg om egen klimapolitikk, og at de vet at målene og tiltakene er overambisiøse og umulige å oppnå.

Co2-utslipp har økt jevnt og trutt etter Stortingets klimaforlik, men i stedet for å kritisere stortingsflertallet for å ikke følge egne planer, så får heller vi i FrP kritikk fordi vi sier at klimaforliket ikke er realistisk å gjennomføre. Siden 80 % av Stortinget støtter planen, så bør man ikke bruke krefter på å kritisere oss, men heller gjennomføre planen hvis de mener den er riktig, realistisk og fullt mulig å oppnå.

Noe av galskapen i symbolpolitikken til de andre partiene ble vist i representantskapet i IVAR i dag, når ingen protesterte på fakta om at personlig avfall vil øke, til tross for at de selv har egne kommunale klimaplaner som sier at avfallet per innbygger skal ned.

Dette er ingen protest mot det nye planlagte anlegget, snarere tvert i mot, jeg ønsker det velkommen hvis det vil fungere som planlagt, fordi det vil være et bra klimatiltak, samt være nødvendig for å ta unna den økte mengden med avfall.

Jeg er imidlertid interessert i å påpeke det tragikomiske her, som er at de andre partiene bygger anlegg basert på fakta og realiteter, men vedtar samtidig kommunale planer og tiltak som ikke vil fungere og som er urealistiske basert på de samme fakta og realiteter.

Så da er det naturlig å spørre; tror ikke politikerne på egne planer?

Er det kanskje ikke så viktig å redusere avfallet og co2-utslipp likevel?

Jeg skulle ønske at de andre politikerne var mer opptatt av realisme i stedet for å være politisk korrekt, og at vi i fremtiden kan ha en seriøs debatt basert på realistiske målsetninger og tiltak angående klimautfordringene, og ikke måtte sitte i kommunestyrer og vedta dyre tiltak og urealistiske mål basert på symbolpolitikken som de andre politikerne selv tydeligvis ikke har tro på.

Tiden går – bomringen består Svar

I 2001 fikk vi bomring på Nord Jæren, det skulle koste 5 kr å passere på dagtid, være gratis i helger og kvelder, og viktigst av alt, den skulle være en MIDLERTIDIG løsning og fjernes i april 2011.

Nå har vi kommet til 2012, og i mars stiger prisen ytterligere for bilistene fordi rabatten for de med brikker blir halvert. Det har altså gått fra 5 kr per passering på dagtid i 2001, til 20 kr per passering, døgnet rundt, i 2012. Det som skulle være en midlertidig ordning har nå blitt en døgnåpen melkeku som er 4 ganger dyrere per passering.

FrP har fra dag 1 vært negative til bomringen, og konsekvent stemt mot alle økninger.

For oss i Fremskrittspartiet er det en offentlig oppgave å finansiere bygging av riksveier gjennom bevilgninger fra Stortinget. Bakgrunnen for vår motstand mot finansiering av veinettet gjennom bompengeinnkreving er den store forskjellen mellom det staten tar inn i form av avgifter fra investeringer i bil og bruk av bilen, og hva staten bruker til investeringer og drift av veinettet.

Det blir bevilget ca 17 mrd. kroner til veibygging, trafikktilsyn, drift, vedlikehold og tilskudd til riksveiferjedrift over statsbudsjettet, og for å dekke disse kostnadene tar Staten inn ca 60 mrd. kroner i bilrelaterte avgifter.

I tillegg til dette kommer bompenger.

FrP vil prioritere samferdsel, og vi vil bruke enda mer penger på både nye veier og eksisterende veier. I fjor foreslo vi både å slette gjelden på 17 mrd til alle bompengeselskap, slik at alle bompasseringer ville vært gratis fra 1.januar 2012, i tillegg til at vi foreslo å øke det generelle samferdselsbudsjettet med 20 milliarder kroner.

Det er mulig å få bedre veier, uten å måtte betale bompenger, men det handler om prioriteringer og politisk vilje. Vi har ved våre alternative statsbudsjett vist at det er mulig, og hvis man virkelig ønsker at det skal bygges flere veier, uten bruk av bompenger, så er FrP det beste alternativet.