Romfolket 5

Bystyrepolitiker i Stavanger, Eirik Faret Sakariassen i SV la i dag ut dette bildet på Facebook, med teksten, «We are all human beings. So let’s all start being human», for deretter å følge opp med en kommentar om at vi må «slutte å hakke på de svakeste i samfunnet. Gi dem arbeid»

Vakkert sagt, og jeg utfordret han med spørsmål som «Så du mener vi er pliktige til å gi alle innenfor EØS-området en jobb, så lenge de kommer her og tigger i gatene våre? Hvilke typer jobber ser du for deg? Hvilken lønn? Hvor skal de bo? Hvem skal betale? Det er for lett å si «gi dem arbeid»».

Eirik Faret Sakariassen fulgte opp med at vi «mangler arbeidskraft, så ikke problem å gi folk jobb. Lønn kommer jo an på jobber, og jeg regner med de skal bo i nærheten av jobben (som alle vi andre).», mens andre i kommentarfeltet mente at her må staten rydde opp og gi dem en plass å bo.

Noen flere svar på spørsmålene mine fikk jeg ikke. Eirik nekter altså å svare på om dette skal være et statlig ansvar, kommunalt ansvar, eller om det skal være opp til hver enkelt bedrift om de skal ansette dem eller ikke. Han snakker altså fint om at alle må få hjelp og bli behandlet som individer, men uten å komme med noen løsning, ei heller se konsekvenser av ting.

Det virker som han ikke skjønner at rumenere som oppholder seg i Norge, som tigger, forsøpler og hvor veldig mange bedriver kriminalitet, er her på bakgrunn av en avtale om arbeidsinnvandring. Arbeidsinnvandrere til Norge må finne seg arbeid, forsørge seg selv og ha egen bolig. Dette er selve fundamentet i avtalen.

EØS-avtalen skal sikre at arbeidstakere skal kunne ta arbeid i et annet land, det er ikke en ordning som gjør at en kan reise til andre EØS-land og bli en byrde for deres sosialsystem.

Her makter ikke rumerne å få seg jobb, forsørge seg selv eller skaffe en plass å bo. Dette skyldes trolig både språkproblemer og manglende utdanning, og når en stikkontroll i Oslo viste at 68 av 69 er registrert med kriminelle handlinger, så bør vi i hvert fall utvise de som har noe på rullebladet.

Skal vi derimot blande inn staten og sende signal til resten av Europa om at vi forplikter oss til å gi alle arbeidsledige innenfor EØS-området både en jobb og tak over hodet om de kommer her og tigger, så vil jeg minne om at det er per mai 2012 ca 24,8 millioner arbeidsledige i EU-landene

Jeg er veldig positiv til fri flyt av mennesker og arbeidskraft. Det er positivt at mennesker fritt kan flytte rundt og ta forskjellig typer arbeid, men problemene oppstår når dette blir misbrukt på grunn av gode velferdsordninger. Heldigvis er ikke EØS-avtalen slik at vi står ansvarlige for å tilby husrom til arbeidssøkende utlendinger som kommer til Norge. Det betyr i så fall at samtlige borgere innenfor EØS kunne kommet til Norge med krav om bolig.

I Stavanger bygges det for eksempel knapt 400 boliger i året, mens det trengs minst 1000. Vi har allerede knapphet på boliger, om vi ikke i tillegg skal stå ansvarlige for å gi boliger til de som kommer her etter jakt på arbeid. Da skal vi i så fall få det travelt fremover med å tilfredsstille de tilreisende arbeidssøkende.

Norge gir allerede litt over 2 milliarder kroner i bistand til Romania, for å hjelpe de i hjemlandet sitt. Det synes jeg er fornuftig, samtidig som vi i henhold til EØS-avtalen åpent tar i mot de som på egen hånd klarer å skaffe seg jobb og dermed bidrar med skattepenger inn i felleskassen vår. Hjelp i hjemlandet er både langt billigere og vil samtidig hjelpe mange flere, enn om vi skal tilby samme hjelp i Norge.

Hvis romfolket mener at de er forfulgt i hjemlandet, og at det er det som er problemet, så kan de gjøre som andre forfulgte mennesker her i verden. Søke om asyl, og få lovlig opphold og hjelp via de ordningene som allerede finnes, hvis det viser seg at de har krav på asyl.

Selv sliter jeg med å finne en god løsning på dette problemet som jeg lever godt med. Det er en veldig komplisert sak, men jeg vet i hvert fall at å gjøre som sosialistene foreslår og forplikte oss til å gi dem arbeid og bolig bærer galt av sted. Fremskrittspartiet har foreslått både tiggeforbud og hjemsendelse, noe som utvilsomt ville gitt umiddelbar effekt.

Personlig sliter jeg med å akseptere et tiggeforbud, da jeg mener at det ikke er selve tiggingen som er problemet, men aggressiv oppførsel, forsøpling av bybildet og kriminaliteten det fører med seg. Dette er noe som politiet burde ha virkemidler til å ta tak i allerede i dag, og om ikke annet så kan kommunene via lokale politivedtekter gjøre det lettere for politiet.

Det bør i utgangspunktet være en privat sak både om man vil sitte på gaten og spørre om hjelp, eller om man vil gi til de som ber om en hjelpende hånd.

Jeg ser imidlertid at et forbud mot tigging, som både Fremskrittspartiet og Høyre er for, ville hatt veldig stor effekt på småkriminaliteten i storbyene våre, og foreløpig anser jeg det som det beste alternativet, men jeg tar veldig gjerne i mot forslag til bedre løsninger…

Hva mener du?

Tiden går – bomringen består, del 2 Svar

 

På dagens fylkesting vedtok Ap, Høyre, KrF, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti å forlenge bomringen på Nord Jæren med enda noen år.

 

Dere vet, den som først ble lovet å kun være en midlertidig ordning mellom 2001 og 2011, og ikke koste mer enn 5 kr på dagtid og være gratis på kveldstid og i helger… les forøvrig mitt tidligere innlegg om dette, “Tiden går – bomringen består

 

“Bompenger er kommet for å bli” avsluttet Ellen Solheim fra KrF i sitt innlegg på fylkestinget, etter at hun hadde påpekt at bilistene må betale for veiene.

 

Hun har tydeligvis ikke fått med seg at bilistene betaler inn over 60 mrd kroner i bilrelaterte avgifter (utenom bompenger), og at det bare brukes ca 17 mrd kroner på samferdsel.

 

Betaler ikke bilistene nok allerede?

 

Ellers ble det diskutert tilpasset opplæring for de sterkeste elevene og bedre busstilbud til UiS, i tillegg til at flertallspartiene FrP,H,V og KrF opprettholdt en ansvarlig, økonomisk politikk ved å vedta å bruke overskuddet fra fjoråret til å redusere fylkeskommunen sin gjeld med 120 millioner kroner.

 

Det er kanskje ikke så “poppis” å være ansvarlige, men det er det riktige, og det sørger for at vi i fremtiden har mer penger å bruke på både vei og bygging av ny videregående skole på Bryne.